Šta je slobodno zidarstvo?

Slobodno zidarstvo, masonstvo ili masonerija je jedna od najstarijih bratskih organizacija na svetu, čija je prva „velika loža“ nastala u XVIII veku u Engleskoj. U svetu sada ima preko 200 velikih loža i velikih Orijenata, od kojih je 100 samo u Severnoj Americi. U tim organizacijama trenutno ima između 3 i 4 miliona slobodnih zidara u zavisnosti da li se gleda broj samo takozvanih „priznatih“ masona, ili se računaju sve organizacije koje se izdaju za masonske.
Slobodno zidarstvo predstavlja bezvremenski put individualnog otkrivanja ljudske duše, kojim osoba neprekidno korača ka potpunoj spoznaji svoje božanske prirode. Braća i sestre u Kraljevskoj Umetnosti posvećeni su izgradnji simboličnog hrama savršenog i ujedinjenog čovečanstva, podignutog na etičkim principima uzidanim u temelje ljudske civilizacije.

Sistem alegorijskih inicijacija reda sadrži u sebi ključeve drevnih misterija, pomoću čijih znanja posvećeni slobodni zidari nastoje napredovati kao ljudska bića, dostići viši stepen svesti, te tako bolje razumeti svet oko sebe, kao i svoje mesto u njemu.


Slika_1.png

SIMBOL SLOBODNOG ZIDARSTVA

Slobodno zidarstvo nije tajno društvo, već društvo sa tajnama, čija se glavna tajna sastoji od ličnog iskustva svake sestre ili brata na svom sopstvenom putu usavršavanja. Upravo zato, svaka osoba za sebe otkriva pravu tajnu i pravo znanje reda kroz intuitivno promišljanje i razumevanje simbola prenošenih njoj ili njemu kroz inicijacijske rituale.

Slika_2.png

SIMBOL SLOBODNOG ZIDARSTVA
Alatima naših operativnih prethodnika, koji su pomoću njih podizali srednjevjekovne katedrale Evrope, mi simbolički neumorno radimo na sebi kako bismo u svakodnevnom životu stremili idealima koje kao red promovišemo, uključujući ih u humanitarni rad. Vrata hrama otvorena su za sve one dobronamerne i vredne ljude koji žele svojim ličnim kapacitetima i sposobnostima da doprinesu primeni tih plemenitih ideala u stvarnost.

Powered by WebExpress
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=115001192592579&set=a.112787979480567.1073741826.100022480963496&type=3&source=11&referrer_profile_id=100022480963496