Ko može postati član slobodnozidarske Lože Singidunum  ISTOK


Uz saznanje da svako ljudsko biće traga za božanskom iskrom u sebi, slobodni zidari čine korak napred prema idealu savršenog čovečanstva i omogućavaju svakom „čoveku na dobrom glasu“ njegovo pravo na moralno, intelektualno i duhovno usavršavanje.

Slobodnozidarska humanistička i metafizička ideja već vekovima deluje kao podrška svim ljudima, koji žele i rade na tome da učine svet naprednim, humanim i duhovnim mestom.

Slobodni zidar može postati svaka osoba bez obzira na pol, rasu, naciju, religiju, društveno ili ekonomsko stanje. Kako bi kandidat mogao da konkuriše u Red, potrebno je da zadovolji nekoliko osnovnih uslova:
      - da bude punoletan,
      - da bude dobar čovek na dobrom glasu,
      - da bude zainteresovan za rad na sebi, da uči i da pruža pomoć drugima,
      - da nije osuđivan ili pod istragom.

Na kraju, odluku donose svi postojeći članovi, koji glasaju o svakom kandidatu pojedinačno. Le Droit Humain spaja ljude svih zanimanja i interesa u zajedničkoj težnji za znanjem, moralnim usavršavanjem i univerzalnom istinom.

Kako bi kandidat bio primljen u Red, on mora biti prepoznat u društvu kao vredan, dobronameran i spreman da preuzme zavet prema sebi i drugima, obavezujući se na doživotno usavršavanje, kako sebe, tako i društva u celini.

Ako u vama postoji želja za ulazak u Red, treba dobro da razmislite zašto želite da postanete član i šta očekujete od članstva.

Za sva dodatna pitanja možete nam se obratiti putem adrese na našoj kontakt stranici.

Powered by WebExpress
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=115001192592579&set=a.112787979480567.1073741826.100022480963496&type=3&source=11&referrer_profile_id=100022480963496