ISTORIJAT MASONSKOG MEŠOVITOG MEĐUNARODNOG REDA


Andersonova konstitucija donesena u redove masona 1723 godine postavlja pravila koja i danas sledi veliki broj slobodnih zidara, poput isključivo muškog članstva i potrebe za verom u Boga.

Krajem 19. veka unutar bratstva dolazi do prvih ideja o stvaranju novih pravila i primanju žena i ateista. Iz ove podele mišljenja rodila se liberalna struja slobodnog zidarstva koju predvodi Međunarodni red slobodnog zidarstva „Le Droit Humain“.

Danas su brojne druge slobodnozidarske organizacije prihvatile misli liberalne struje i odlučile da šire svetlo bratstva na načelima slobode i jednakosti među svim ljudima sveta. Mešoviti Međunarodni Masonski Red „Ljudsko pravo“ sastavljen je kao slobodnozidarska organizacija od masona oba pola, bratski ujedinjenih bez obzira na rasu, religiju i filozofiju.Da bi postigao taj cilj Red se obavezuje na simbolički i ritualni rad, pomoću kojeg njegovi članovi grade svoj Hram savršenstva i u slavu čovečanstva. Red je osnovan u Parizu 4. Aprila 1893 g. pod imenom Velika mešovita škotska simbolička loža Francuske „Ljudsko pravo“. Njegovi osnivači su Veliki učitelji Marija Derem i Dr. Žorž Marten.

Godine 1899 preimenovan je u Međunarodni mešoviti masonski red „Ljudsko pravo“. Redom rukovodi Vrhovni savet sa sedištem u Parizu, u zgradi koju je Žorž Marten zaveštao Redu.

Danas Mešoviti Međunarodni Masonski Red „Ljudsko pravo“ sadrži više od 170 Jurisdikcija, Federacija i pionirskih Loža na svim kontinentima.


Powered by WebExpress
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=115001192592579&set=a.112787979480567.1073741826.100022480963496&type=3&source=11&referrer_profile_id=100022480963496