Novembra 2002 godine, svetlošću koja je prenesena sa Istoka nastao je prvi Simbolički Trougao Međunarodnog Mešovitog Masonskog Reda u Beogradu. Osnivači postaju Br. Ljubo Ivanov iniciran 1996 g. u Atini, i dve Sestre inicirane u Sofiji, u Redu „Ljudsko pravo“. Upornim radom na uspešnom realizovanju ove ideje stvorena je prva Loža MMMR „Le Droite Humain“ pod simboličnim imenom Singidunum Istok u Or’Beograd.Obzirom na to da je prvi put u istoriji Srbije formirana Mešovita Loža, a imajući u vidu tadašnju izolovanost u kojoj je Srbija bila krajem prošlog i početkom ovog veka i nacionalnom svešću utemeljenom na elementima jezika, religije, kulture i istorije, Simbolički trougao Singidunum Istok, utamničen u svom identitetu, mogao je nastati i opstati samo kao grupa ljudi koja deli „zajedničku Tajnu“. Tim pre, izazov i težnja za osnivanjem su bili veći.

Pre Drugog svetskog rata, Lože ovog Reda su već bile uspostavljene u okruženju: Mađarska, Rumunija, Bugarska, Grčka i Hrvatska. Ove Lože, u različitim vremenskim periodima, u svim zemljama, već posle 1990 g. obnavljaju svoj rad. Slede nekoliko godina upornog rada na Ritualu, formiranju sastava i dobijanju odobrenja od Vrhovnog Saveta Reda u Francuskoj za stvaranje Pionirske Lože. Dana 5. septembra 2009. rođena je nova Zvezda na Masonskom Nebu Srbije.

Ceremonija "Paljenja vatre" i uručenje Harte o Stvaranju i Uspostavljanju Lože izvedena je uz pomoć tri Velike Sestre: Danijel, Ivet i Elijan iz Vrhovnog Saveta LDH i Poštovanog Starešine Lože „Filipopolis“ LDH Brata Nikole. Ceremoniji su prisustvovali članovi Loža „Le Droite Humain“ iz Francuske, Rumunije, Poljske i Bugarske.

Kao gosti bile su prisutne i sestre iz Velike Ženske Lože Francuske u Beogradu Vera Fides, kao i Braća iz Velike Nacionalne Lože Srbije i Velikog Orijenta Francuske. Za prvog Starešinu Lože izabran je Brat Ljubo Ivanov. Prisustvo i zajedništvo muškaraca i žena daje radu skupštine sasvim specifičnu dimenziju i osigurava poštovanje, kako od strane muških tako i ženske lože. U skladu sa tim, već sledeće 2010. godine Pionirska Loža Singidunum Istok, na polju internacionalizma učestvuje u organizaciji Međunarodnog susreta zemalja Dunavskog regiona, članica Obedijencije LDH.

Zbog povoljnog geografskog položaja i intezivnosti u radu, nezavisno od toga što je još uvek Pionirska loža, Singidunum Istok dobija ulogu domaćina. Podignuto je pet građevina na temu „Izazovi koji stoje pred Masonstvom Centralne i Istočne Evrope“. Ovom susretu kao posmatrači prisustvuju i predstavnici LDH iz Mađarske, Austrije, Bugarske kao i gosti iz PL Vera Fides. Ciljevi i zadaci ovog susreta ostvareni su u potpunosti. Dana 4. oktobra 2015. godine izvršena je regularna zamena Starešine i Oficirskog sastava Pionirske Lože Singidunum Istok. Za novog Starešinu je izabran Brat Vidojko.

Loža Singidunum Istok, na svom putu razvitka tokom proteklog perioda susrela se sa više problema vezanih za opstanak i dalji rad, ali istrajnošću i voljom svojih članova i uz pomoć sestara iz PL Vera Fides i PL Danica, kao i Braće iz VOF i VNLS, sačuvala je pozitivnu energiju, te se u narednom periodu nada snažnom duhovnom razvoju, povećanju članstva i proširivanju međunarodne saradnje sa bratskim ložama širom sveta, kako bi nastavila izgradnju Hrama vrlina u Slavu Velikog Neimara Svemira i za dobrobit i u korist Čovečanstva.

Powered by WebExpress
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=115001192592579&set=a.112787979480567.1073741826.100022480963496&type=3&source=11&referrer_profile_id=100022480963496